Dịch Vụ Cloud

Gói Cơ Bản

Dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

349.000 đ/tháng
Mua Ngay
 • 2 Core CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD
 • Không Giới Hạn Băng Thông
 • 1 Gbps Đường Truyền
 • Windows 11 Lite
 • Cài Đặt Sẵn Amibroker 6.35.1
 • Cài Đặt Sẵn FClient
 • Remote Desktop (Windows/Mac OS)
 • Remote Từ iphone / ipad / Android
 • Không Bao Gồm Gói Dữ Liệu

Gói Nâng Cao

Dành cho môi giới chuyên nghiệp

499.000 đ/tháng
Mua Ngay
 • 2 Core CPU
 • 4GB RAM
 • 20GB SSD
 • Không Giới Hạn Băng Thông
 • 1 Gbps Đường Truyền
 • Windows 11 Lite
 • Cài Đặt Sẵn Amibroker 6.35.1
 • Cài Đặt Sẵn FClient
 • Remote Desktop (Windows/Mac OS)
 • Remote Từ iphone / ipad / Android
 • Không Bao Gồm Gói Dữ Liệu

Gói Cao Cấp

Dành cho robot trading

699.000 đ/tháng
Mua Ngay
 • 4 Core CPU
 • 8GB RAM
 • 40GB SSD
 • Không Giới Hạn Băng Thông
 • 1 Gbps Đường Truyền
 • Windows 11 Lite
 • Cài Đặt Sẵn Amibroker 6.35.1
 • Cài Đặt Sẵn FClient
 • Remote Desktop (Windows/Mac OS)
 • Remote Từ iphone / ipad / Android
 • Không Bao Gồm Gói Dữ Liệu

Bạn muốn sử dụng gói data chuyên nghiệp dành cho Amibroker?

Khám Phá Ngay