Gói Dữ Liệu

Gói CKVN EOD

Chứng khoán Việt Nam EOD

499.000 đ/12 tháng
Mua Ngay
 • Miễn phí dùng thử 14 ngày
 • Dữ liệu từ năm 2000
 • Realtime EOD
 • Plugin kết nối Amibroker
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Gói 3 tháng: 200K | 6 tháng: 300K

Gói CKVN EOD + Intraday

Chứng khoán Việt Nam EOD + Intraday

699.000 đ/12 tháng
Mua Ngay
 • Miễn phí dùng thử 14 ngày
 • Dữ liệu từ năm 2000
 • Realtime EOD
 • Plugin kết nối Amibroker
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Gói 3 tháng: 350K | 6 tháng: 450K

Gói Crypto EOD (Binance)

Tiền mã hóa EOD (sàn Binance)

499.000 đ/12 tháng
Mua Ngay
 • Miễn phí dùng thử 14 ngày
 • Dữ liệu từ năm 2000
 • Realtime EOD
 • Plugin kết nối Amibroker
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Gói 3 tháng: 200K | 6 tháng: 300K

Gói Crypto EOD + Intraday

Tiền mã hóa EOD + Intraday (sàn Binance)

699.000 đ/12 tháng
Mua Ngay
 • Miễn phí dùng thử 14 ngày
 • Dữ liệu từ năm 2000
 • Realtime EOD
 • Plugin kết nối Amibroker
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Gói 3 tháng: 350K | 6 tháng: 450K

Gói Commodity, Forex Intraday

Gói ngoại hối và hàng hóa phái sinh

499.000 đ/12 tháng
Mua Ngay
 • Miễn phí dùng thử 14 ngày
 • Dữ liệu từ năm 2000
 • Realtime EOD
 • Plugin kết nối Amibroker
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Gói 3 tháng: 200K | 6 tháng: 300K

Gói All in One

Tất cả dữ liệu chứng khoán, crypto, forex, ...

1.450.000 đ/tháng
Mua Ngay
 • Miễn phí dùng thử 14 ngày
 • Dữ liệu từ năm 2000
 • Realtime EOD
 • Plugin kết nối Amibroker
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Gói 3 tháng: 750K | 6 tháng: 950K

Bạn muốn sử dụng Amibroker trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi?

Khám Phá Ngay